Reklamos:
Reklamą galite patalpinti siųsdami sms.
Tekstas: LY1 4716 rkl adresas antraštė
Numeris: 1679
Kaina: 0.29eu
Pvz: LY1 4716 rkl google.lt Gera svetainė :D
Reklama užsidės akimirksniu ir išliks tol kol ją nuslinks kitos reklamos.